BEZ KOMPROMISOV

PORTFÓLIO

Naša kancelária poskytuje komplexné právne služby najmä oblasti obchodného,
občianskeho, dedičského, rodinného a trestného práva. Venujeme sa zakladaniu
obchodných spoločností, fúziám a akvizíciám, aj s medzinárodným prvkom.
Spisujeme a autorizujeme zmluvy, spracúvame právne rozbory, venujeme sa
konkurznému právu a osobným bankrotom. Zastupujeme našich klientov
v mimosúdnych konaniach aj v súdnych sporoch, a to aj pred Najvyšším súdom
a Ústavným súdom SR, ako aj pred všetkými správnymi a samosprávnymi
orgánmi na území Slovenskej republiky. Máme partnerské advokátske
kancelárie v Taliansku a v Českej republike. Spolupracujeme so znalcami,
tlmočníkmi, audítormi a daňovými poradcami. V neposlednom rade sa
venujeme realitám a sprostredkovaniu kúpy či predaja nehnuteľností.
Využívame elektronickú komunikáciu, zaručený elektronický podpis
a autorizáciu vlastných zmlúv, pracujeme online, čím výrazne šetríme nie len
Váš čas ale aj Vaše finančné prostriedky.