ENDRŐDYOVÁ a partneri

PROFESIONÁLNE PRÁVNE SLUŽBY

ONLINE SLUŽBY

Zakladanie, zmeny a likvidácie obchodných spoločností a neziskových organizácií, bez nutnosti navštívenia našej kancelárie.

PRÁVNE PORADENSTVO

Sme pripravení poskytnúť Vám profesionálne služby v oblasti trestného, rodinného, občianskeho a obchodného práva.

PROFESIONÁLNY PRÍSTUP

Pri poskytovaní právnych služieb je pre nás prvoradý individuálny prístup ku klientovi, so zameraním  na efektívne, odborné a úspešné riešenie jeho požiadaviek.

PRÁVNE SLUŽBY V ZAHRANIČÍ

Naša kancelária sa špecilizuje aj na poskytovanie právnych služieb mimo územia Slovenskej republiky. Preto spolupracujeme so renomovanými zahraničnými advokátskymi kanceláriami.